JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Tags-søgning for 295 produkter

Elektronik Lavpris har et stort udvalg af zenerdioder.

Zenerdioder er en alsidig komponent i elektroniske kredsløb. Zenerdioder er en type af halvlederdioder med en unik egenskab. Den begynder at lede strøm i spærreretningen, når spændingen overstiger en vis grænse, kaldet zenerspændingen.
Zenerdiode er opbygget af to halvledertyper, en N-type og en P-type. Når strøm ledes gennem dioden, vil elektroner fra N-typen vandrer over til P-typen.
Dette skaber en spændingsforskel over dioden, der er lig med spændingsforskellen mellem N-typen og P-typen.

Når spændingen over dioden overstiger zenerspændingen, vil der begynde at strømme en betydelig mængde strøm gennem dioden. Denne strøm vil fortsætte, selvom spændingen over dioden falder igen. Zenerdioder bruges i en lang række elektroniske kredsløb. Nogle af de mest almindelige anvendelsesområder er: Jævnspændingsforsyning: Zenerdioder kan bruges til at skabe en stabil jævnspænding, uanset ændringer i strømforbruget eller temperaturen. Strømbeskyttelse: Zenerdioder kan bruges til at beskytte mod overspændinger. Når spændingen over dioden overstiger zenerspændingen, vil dioden begynde at lede strøm, hvilket vil beskytte de andre komponenter i kredsløbet. Oscillatorer: Zenerdioder kan bruges til at generere oscillerende spændinger.

Zenerspændingen er den spænding, hvor dioden begynder at lede strøm i spærreretningen.
Strømstyrke: Strømstyrken er den maksimale strøm, som dioden kan tåle.
Effekten er den maksimale effekt, som dioden kan tåle.
Tolerancen er den maksimale afvigelse fra den angivne zenerspænding.

zenerdioder - zenerdiode - zenerspænding - jævnspændingsforsyning - strømbeskyttelse - oscillator