JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Tags-søgning for 4185 produkter

Hvad er en modstand?

En modstand inden for elektronik, kaldes også en resistor og er en passiv elektrisk komponent med to terminaler eller ben, der realiserer elektrisk modstand som et kredsløbselement. Modstand måles i ohm. I elektroniske kredsløb bruges modstande til blandt andet at reducere strømflow, justere signalniveauer, opdele spændinger, forspænde aktive elementer og afslutte transmissionslinjer. Højeffektmodstande, der kan sprede elektrisk strøm med mange watt som varme, kan bruges til styring af motorer, i strømfordelingssystemer eller som testbelastninger for generatorer. Faste modstande har modstand, der kun ændrer sig lidt med temperatur, tid eller driftsspænding. Variable modstande kan bruges til at justere kredsløbselementer (såsom en volumenkontrol eller en lysdæmper) eller som følere til varme, lys, fugtighed, kraft eller kemisk aktivitet.
En almindelig lyspære eller glødepære er også en modstand. Her er selve modstanden omsat til lys og varme.
Modstande er almindelige elementer i elektriske netværk og elektroniske kredsløb og er allestedsnærværende i elektronisk udstyr. Modstande er også en vigtig og helt uundværlig del i integrerede kredsløb, også kaldet IC.
I et elektronisk apparat som fx. en transistorradio eller spolebåndoptager sidder der en eller flere printplader med forskellige komponenter. En modstand er loddet fast på denne printplade med loddetin sammen med andre komponenter som dioder, elektrolytkondensatorer, transistorer, potentiometre eller parallelt med en anden modstand.

Farvekoder på modstande

På en almindelig modstand til fx. forbrugerelektronik, er værdien angivet med farvekoder. De enkelte ringe og farver har en bestemt værdi, der herefter udregnes til den samlede modstand en resistor har. Til dette er der forskellige hjælpemidler, som fx. en farvekodetabel. De to første ringe angiver en talværdi mens den tredje ring angiver, hvor mange nuller, der skal efter de to første tal. Ved større værdier over 1000 ohm angives værdien i kilo-ohm (kΩ) for at undgå de mange nuller. 46.000 ohm angives derfor som 47 kilo-ohm og forkortelsen 47 kohm eller 47 kΩ anvendes.

Farvekodetabel til modstande med 5 ringe

  Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4 Ring 5
Sort 0 0 0 - -
Brune 1 1 1 x 10 1 %
Rød 2 2 2 x 100 2%
Orange 3 3 3 x 1.000 -
Gul 4 4 4 x 10.000 -
Grøn 5 5 5 x 100.000 0,5 %
Blå 6 6 6 x 1.000.000 0,25 %
Lilla 7 7 7 x 10.000.000 0,1 %
Grå 8 8 8 - -
Hvid 9 9 9 - -
Guld - - - x 0,1 5 %
Sølvfarvet - - - x 0,01 10 %

Farvekodetabel til modstande med 4 ringe

  Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4
Sort 0 0 - -
Brune 1 1 x 10 1 %
Rød 2 2 x 100 2%
Orange 3 3 x 1.000 -
Gul 4 4 x 10.000 -
Grøn 5 5 x 100.000 0,5 %
Blå 6 6 x 1.000.000 0,25 %
Lilla 7 7 x 10.000.000 0,1 %
Grå 8 8 - -
Hvid 9 9 - -
Guld - - x 0,1 5 %
Sølvfarvet - - x 0,01 10 %
 
Varegrupper
Her kan du betale med